HOVEDKATEGORIERNE

I Hovedkategorierne vil der som udgangspunkt blive uddelt guld, sølv og bronze.
 

BEDSTE TV & BIOGRAF FILM
Vinderfilmen i denne kategori er den TV- eller biograffilm, der samlet har det højeste niveau i idé og eksekvering. Indsendelserne skal vise et højt niveau af historiefortælling målrettet TV eller biograf.

 
Juryens vægtning: Ide 50% - Eksekvering 50%
 
BEDSTE ONLINE FILM
Vinderfilmen i denne kategori er den film, designet til distribution på tværs af online-medier med det højeste niveau af idé og eksekvering tilpasset den/de valgte platform(e).
Der lægges vægt på filmens evne til at engagere målgruppen på de præmisser, der gør sig gældende online:
Den større grad af frihed, der eksisterer på online platforme i forhold til TV.
At filmene ses digitalt i varierende formater og størrelser (computer, tablet og mobil) i modsætning til den klassiske stationære TV-skærm samt biografens store lærred.

 
Juryens vægtning: Ide 50% - Eksekvering 50%?
 
BEDSTE BRANDED ENTERTAINMENT FILM
I entertainment kategorien fejres den kreativitet, der gør content til kultur. Indstillingerne skal have karakter af non-skipable indhold – man må bare se mere. Det er arbejde, der fænger gennem underholdende story-telling og som samtidig kommunikerer en brandbesked og/eller forbinder brandet med forbrugerne på en ny måde.

 
Juryens vægtning: Ide 50% - Eksekvering 50%?
 
Indsendelsesmateriale: Ud over den indstillede film kan der også henvises til en case film. Dette gøres ved at indsætte en URL i feltet ENTERTAINMENT CASE FILM inde på indstiller siden.


KAMPAGNEKATEGORIERNE

I Hovedkategorierne vil der som udgangspunkt blive uddelt guld, sølv og bronze.Ved tilmelding af en kampagne uploades tre til fem film fra kampagnen. Filmene skal samles og uploades som én fil med en klar breaker mellem hver film - f.eks. sort skærm eller en wipe.
 
BEDSTE FILMKAMPAGNE
Den TV, biograf eller online filmkampagne der samlet holder det højeste niveau i idé og eksekvering. Indsendelserne skal vise et højt niveau af historiefortælling målrettet TV, biograf eller online platforme.
 
Juryens vægtning: Ide 50% - Eksekvering 50%

BEDSTE BRANDED ENTERTAINMENT KAMPAGNE
I denne kategori fejres den kreativitet, der gør content til kultur. Indstillingerne skal have karakter af non-skipable indhold – man må bare se mere. Det er arbejde, der fænger gennem underholdende story-telling og som samtidig kommunikerer en brandbesked og/eller forbinder brandet med forbrugerne på en ny måde.
 
Juryens vægtning: Ide 50% - Eksekvering 50%?

Indsendelsesmateriale: Ud over den indstillede film kan der også henvises til en case film. Dette gøres ved at indsætte en URL i feltet ENTERTAINMENT CASE FILM på indstiller-siden.
 

TEKNISKE KATEGORIER

True Awards tekniske kategorier fejrer det exceptionelle håndværk, og dette skal demonstreres i indstillingerne. Juryen kigger på det håndværk, der er med til at underbygge og højne filmens idé samt fremhæver dramatikken i værket.

Nomineringer og vundne priser i de tekniske kategorier tæller også med i optællingen til de samlede priser.

Den samme film kan indstilles i alle de tekniske kategorier, dog kun én gang i hver kategori.

 

BEDSTE INSTRUKTION
I denne kategori er der fokus på instruktørernes vision og indfrielse. Juryen vil vurdere hvordan og hvor godt den kreative opgave er løst set i lyset af instruktørens vision. Dette vil inkludere den måde hvorpå produktionselementerne så som foto, casting, set- og sound design er blevet brugt til at bringe visionen til live. 

BEDSTE FOTO
I denne kategori er der fokus på kvaliteten og effekten af kameraarbejdet. Stilen, de kunstneriske valg, kameraarbejdet, filmteknikken, formatvalg, sammensætningen af skud, lyssætning og andre effekter vil være med i juryens overvejelser.

BEDSTE KLIP
I denne kategori er der fokus på den tekniske og kreative succes med klippearbejdet. Alle aspekter af filmens klip vil blive overvejet, herunder timing, tempo, visuel dynamik, dialog dynamik, lyd integration og generel storytelling. Juryen vil se på innovation og æstetik i klippearbejdet og vurdere, i hvor høj grad at sammensætningen af klip har indvirket på, at filmen som helhed fremstår vellykket.

BEDSTE SOUND DESIGN
Filmmusik er undtaget i denne kategori. Kategorien dækker det øvrige lydunivers i en film – lydkulissen inkl. lydeffekter og stumper af musik, men ikke egentlig musik. Juryen kigger på den kreative brug af lyddesign i filmen samt den tekniske kunnen i optagelse og mix. Juryen vil se på sammensætningen af klip og lyddesign og vurdere i hvor høj grad dette har indvirket på at filmen som helhed fremstår vellykket.

BEDSTE FILMMUSIK
Filmmusik kan enten være komponeret til filmen eller være licenseret eller adopteret musik.

Original musik
Her ser juryen på effekten og succesen af en original komposition, der er skabt specielt til filmen. Den kunstneriske præstation af selve kompositionen vil blive vurderet sammen med dets bidrag til filmen som helhed.

Licenseret eller adopteret musik.
Her ser vi på hvordan tracket understøtter manuskriptet, skaber den passende atmosfære og leverer i henhold til værkets helhed.

BEDSTE VISUAL EFFECTS/3D
Juryen vil kigge på det tekniske og æstetiske niveau på de visuelle effekter samt hvordan de er integreret i værket.

Udover originalfilmen kan der indsendes en bag om filmen-film. Dette vil give juryen en mere klar forståelse for processen. Indsendes to film skal de samles og uploades i én fil med en klar breaker mellem hver film f.eks. sort skærm eller en wipe.

BEDSTE PRODUCTION DESIGN
I denne kategori er der fokus på æstetikken i værkets production design og art direction. Dette inkluderer både set design og location, samt byg af location. Juryen ser på det generelle udtryk og stemning i værket samt hvordan fortællingen er blevet styrket på grund af den håndværkmæssige og kunstneriske kvalitet i værket.


SPECIAL PRISER

NORSTATS PUBLIKUMSPRIS
Vinderen findes via en publikumsundersøgelse, der foretages i samarbejde med Norstat. Alle indstillede film kommer i betragtning til denne pris.

THE TRUE TALENT
The True Talent er max. 30 år gammel og arbejder enten i et reklamebureau eller hos et reklamefilmselskab. Talenterne kan indstilles af chefer fra bureauer og filmselskaber. Talentet vurderes på dennes evne til at udvikle og/eller realisere filmidéer og produktion, herunder kreativ eksekvering. Talentkandidater udvælges af formandsskabet i True Award og vælges endeligt af årets jury.

 

SAMLEDE PRISER

Husk: Nomineringer og vundne priser i de tekniske kategorier tæller også med i optællingen til de samlede priser.

 

ÅRETS PRODUCENT
Prisen går til det selskab, der via sammentælling af både nominerede og vindende film har flest point samlet set.

ÅRETS BUREAU
Prisen går til det bureau, der via sammentælling af både nominerede og vindende film har flest point samlet set.

ÅRETS ANNONCØR
Prisen går til den annoncør, der via sammentælling af både nominerede og vindende film har flest point samlet set.

ÅRETS FILM
Grandprix og special-pris, hvor vinderen udpeges af kåringsjuryen på tværs af de fem hovedkategorier. Der uddeles ikke guld, sølv og bronze i denne kategori.

SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER
Producentforeningen og Dansk Annoncørforening forbeholder sig retten til at nedlægge en eller flere kategorier, hvis der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt mange film til kategorien. 
 
Har du spørgsmål til True Awards kategorier så kontakt projektkoordinator Susanne Bodil Hodges // sh@pro-f.dk // 7020 5508
 

ARRANGØRER

SAMARBEJDSPARTNERE