Kriterier for tilmelding

Kriterier for tilmelding

KRITERIER FOR TILMELDINGER


HVILKE FILM KAN TILMELDES?

the TRUE award er en dansk pris, som hylder dansk producerede reklamefilm. For at en reklamefilm kan indstilles skal følgende krav således opfyldes:

 • For at indstille en film eller musikvideo til the TRUE award skal producenten være dansk samt mindst en af de øvrige parter (bureau og annoncør) skal også være danske.
 • Derudover er det gældende i craft kategorierne, at selve udøveren af det arbejde, der bedømmes, skal være dansk eller bosiddende i Danmark. Det drejer sig om instruktøren, fotografen, klipperen, sound designeren, komponisten, vfx-artisten, animatoren, casteren eller scenografen.
 • For at en film kan indstilles the TRUE award, skal der have været en annoncør/kunde/organisation/artist/label involveret. 
 • Filmen skal være vist første gang på tv, i en biograf eller online i perioden 1. september 2021 – 31. august 2022. For kampagner gælder det, at minimum to ud af tre indstillede film skal være vist på tv, i en biograf eller online første gang i ovennævnte periode.
 • Husk at tjekke for eventuelle indsedelseskrav for den award, du ønsker at tilmelde en film til under Awards '22

KAN EN FILM TILMELDES I FLERE KATEGORIER?

Ved tilmelding af film gælder følgende regler:

 • Den samme film kan godt indstilles i flere kategorier og som del af en kampagne.
 • Den samme film kan indstilles i craft kategorier, dog kun én gang i hver kategori. Bemærk musikvideo kan også indstilles i craft-kategorier. 
 • En film kan godt indstilles til craft kategorier uden også at være indstillet i film-, musikvideo eller kampagnekategorierne. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

 • En film er er først tilmeldt the TRUE award, når betalingen er modtaget, og programmerne er uploadet på the TRUE awards tilmeldingssite.
 • Der kan komme forsinkelse på upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade programmer på samme tid.
 • Vi anbefaler derfor også, at I går i gang i god tid. Ekspeditionsgebyret refunderes ikke, når en tilmelding er gennemført.

Rettigheder

Ved indsendelse af en film til the TRUE award overdrages retten til at vise klip, stills og fotos fra filmen til Producentforeningen, som er arrangør.

Producentforeningen kan:

 • Anvende klip og/eller stills eller fotos fra filmen til PR-formål
 • Vise klip fra filmen samt hele filmen i forbindelse med prisoverrækkelsen og på trueaward.dk.

Indsenderen indestår over for Producentforeningen, at alle nødvendige rettigheder til produktionen er clearet, således at Producentforeningen kan udnytte de overdragne rettigheder uden nogen form for begrænsning.