Kriterier for tilmelding

Kriterier for tilmelding

KRITERIER FOR TILMELDINGER 2023

TILMELDINEN TIL THE TRUE AWARD 2023 ER LUKKET. 


HVILKE FILM KAN TILMELDES?

the TRUE award er en dansk pris, som hylder dansk producerede reklamefilm. For at en reklamefilm kan indstilles skal følgende krav således opfyldes:

 • For at indstille film til the TRUE awards film- og kampagne kategorier skal producenten/produktionsselskabet, være dansk (cvr. registreret). Der er ikke krav til, at bureau eller annoncør også skal være dansk.
 • For at indstille i craft kategorierne skal selve udøveren af det arbejde, der bedømmes, være dansk eller bosiddende i Danmark. Det drejer sig om instruktøren, fotografen, klipperen, sound designeren, komponisten, vfx-artisten, animatoren, casteren eller scenografen. I disse kategorier er det ikke et krav, at producenten er dansk.
 • For at en film kan indstilles til the TRUE award, skal der have været en annoncør/kunde/organisation/artist/label involveret. 
 • Filmen skal være vist første gang på tv, i en biograf eller online i perioden 1. september 2022 – 31. august 2023.
 • Film, som indstilles til film-, kampagne og musikvideo kategorierne, skal være den officelle version, som er godkendt af alle tre parter - annoncør, bureau og produktionsselskab.
 • Directors cut version kan kun indstilles i craft kategorier, men ikke i film-, kampagne og musikvideo kategorierne.
 • For kampagner gælder det, at minimum to ud af tre indstillede film skal være vist på tv, i en biograf eller online første gang i ovennævnte periode.Hvis en film eller kampagne er vist online, skal URL’en angives ved tilmeldingen.
 • Husk at tjekke for eventuelle indsendelseskrav for den award, du ønsker at tilmelde en film til under Awards '23

KAN EN FILM TILMELDES I FLERE KATEGORIER?

Ved tilmelding af film gælder følgende regler:

 • Den samme film kan godt indstilles i flere kategorier og som del af en kampagne.
 • Den samme film kan indstilles i craft kategorier, dog kun én gang i hver kategori. Bemærk musikvideoer kan også indstilles i craft kategorier dvs. kategori nr. 7-16
 • En film kan godt indstilles til craft kategorier uden også at være indstillet i film-, musikvideo eller kampagnekategorierne. 
 • Directors cut kan indstilles i craftkategorierne. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

 • En film er først tilmeldt the TRUE award, når betalingen er modtaget, og filmene er uploadet på the TRUE awards tilmeldingssite.
 • Der kan komme forsinkelse på upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade film på samme tid.
 • Vi anbefaler derfor også, at I går i gang i god tid. Ekspeditionsgebyret refunderes ikke, når en tilmelding er gennemført.
 • Det er tilmelderens eget ansvar, at de rigtige krediteres for filmen. Så vær grundig med at opføre de rigtige navne på kreditslisten. Vi tjekker dem ikke.

Rettigheder

Ved indsendelse af en film til the TRUE award overdrages retten til at vise klip, stills og fotos fra filmen til Producentforeningen, som er arrangør.

Producentforeningen kan:

 • Anvende klip og/eller stills eller fotos fra filmen til PR-formål
 • Vise klip fra filmen samt hele filmen i forbindelse med prisoverrækkelsen og på trueaward.dk.

Indsenderen indestår over for Producentforeningen, at alle nødvendige rettigheder til produktionen er clearet, således at Producentforeningen kan udnytte de overdragne rettigheder uden nogen form for begrænsning.