Awards '24

Awards '24

Awards 2024

 

The TRUE Award hylder årets bedste danske reklamefilm, som er blevet vist på TV, i biografen eller digitalt. Den samme film kan indstilles i flere af kategorierne, så længe at den lever op til beskrivelserne, dog kun én gang i hver kategori.

The TRUE awards kategorier fastlægges af the TRUE awards styregruppe. Styregruppen bestræber sig på løbende at sammensætte kategorierne således, at de afspejler branchens udvikling.

I vurderingen af de indsendte film og kampagner til de forskellige filmkategorier lægger juryen vægt på, at der udvises et højt niveau af historiefortælling og eksekvering. I forhold til craft kategorierne vil det fremgå af hver beskrivelse, hvad juryen her vil vægte. 

the TRUE award kategorier

1. the TRUE film - under 60 sec. 11. the TRUE editor
2. the TRUE film - over 60 sec. 12. the TRUE sound designer
3. the TRUE branded content 13. the TRUE music composer
4. the TRUE humor in film 14. the TRUE production design
5. the TRUE campaign 15. the TRUE colorist
6. the TRUE passion 16. the TRUE animation
7. the TRUE music video 17. the TRUE visual FX
8. the TRUE director - by Upright Music 18. the TRUE rising star
9. the TRUE casting director 18. the TRUE audience award
10. the TRUE DoP 19. evt. the TRUE Grand Prix

 

 

KATEGORIBESKRIVELSER

 

1. THE TRUE FILM - UNDER 60 SEC.

Vinderfilmen i denne kategori er den TV, bio- eller online film på 60 sekunder eller derunder, der samlet set har det højeste niveau på idé og eksekvering.

 

2. THE TRUE FILM - OVER 60 SEC.

Vinderfilmen i denne kategori er den TV, bio- eller online film over 60 sekunder, der samlet har det højeste niveau på idé og eksekvering.

 

3. TRUE BRANDED CONTENT

Både fiktion og non-fiktion kan indstilles. For at indsende en film denne kategori, skal filmen leve op til følgende definition på branded content som brand sponseret indhold, der ikke benytter sig af de sædvanlige reklamegreb, og som ikke er at finde på den normale betalte reklame-TV flade. Det kan være scripted, non-scripted, underholdning, drama, serier, korte eller lange formater. Brandet og produktet kan indgå på en naturlig måde - eller være helt fraværende, så længe indholdet bidrager til at placere brandet i folks bevidsthed på en engagerende måde. Film tilmeldt i denne kategori vurderes ud fra kategoriens præmis, og kan derfor ikke blot være et længere edit af en konventionel reklamefilm. 

Indsendelsesmateriale (ikke et krav): Der er ikke en max længde på film i denne kategori. Herofilmen skal ligge først. Ud over den indstillede film, er det muligt også at medsende en case film med varighed på max 5 min. Indsendes case filmen, skal filmene samles og uploades i én fil med en klar breaker mellem de to film f.eks. sort skærm eller en wipe.

 

4. THE TRUE HUMOR IN FILM

Vinderfilmen er den film, som formår at få os til at grine, men samtidig formår at formidle den kreative idé og forbinde os med brandet.

 

5. THE TRUE CAMPAIGN

Vinderkampagnen er den filmkampagne, der samlet holder det højeste niveau i idé og eksekvering. Indsendelserne skal vise et højt niveau af historiefortælling målrettet TV, biograf eller online platforme.

Indsendelsesmateriale (krav): Ved indstilling i the TRUE campaign uploades tre til fem film fra kampagnen. De tre til fem film skal samlet uploades som én fil med en breaker mellem hver film og evt. case film f.eks. sort skærm, en wipe eller en anden klar breaker.  Det er derudover (ikke et krav) også muligt at medsende en case film med varighed på max 5 min. 

 

6. THE TRUE PASSION

Juryen giver prisen til den film, som skiller sig ud fra mængden og udviser stor kreativitet og originalitet i sin vision, og som det -  båret af engagement, passion og innovation - er lykkedes at producere på et budget på max 150.000 kr.

Kriterier for indsendelse: Reklamefilmen skal være produceret med et budget på max 150.000 kr inkl. evt. budgetoverskridelse. Film med eller uden kunde kan indstilles - dog er det et krav, at en film uden kunde skal være en budskabsbåret film eller awareness film. Filmen må ikke være en del af en større kommerciel kampagne og skal være produceret i reklamebranchen.

Indsendelsesmateriale (krav): Der skal indsendes en motivation for at lave filmen. Gerne en motivering både fra producer og instruktør hvis muligt.


7.  THE 
TRUE MUSIC VIDEO

Prisen går til den musikvideo, som gennem fængende visuel storytelling bedst formidler artistens og sangens budskab. Videoen skal være dansk produceret og med en herboende instruktør. Label og artist må gerne være international.

 

8.  THE TRUE DIRECTOR - BY UPRIGHT MUSIC

I denne kategori vil juryen vurdere hvordan og hvor godt, at den kreative opgave er løst set i lyset af instruktørens vision. Dette vil inkludere den måde, hvorpå de håndværksmæssige produktionselementer er blevet brugt til at bringe visionen til live.

 

9.  THE TRUE CASTING DIRECTOR

I denne kategori vurderes visionen og målet med castingen samt eksekveringen og integrationen i filmen. Der vurderes ud fra det korte brief, som casting directoren har modtaget fra instruktøren, og hvordan casting directoren er kommet i mål i den færdige film, ud fra briefet.

Indsendelsesmateriale (krav): Der skal indsendes den korte brief eller en kort del af det brief, som casting directoren har modtaget fra instruktøren.

 

10. THE TRUE DOP

I denne kategori vil juryen vurdere den visuelle kvalitet. Stilen, de kunstneriske valg, kameraarbejdet, filmteknikken, formatvalg, sammensætningen af skud, lyssætning og andre effekter vil være med i juryens overvejelser.

 

11. THE TRUE EDITOR

I denne kategori vil juryen se på innovation, teknik og æstetik i klippearbejdet og vurdere, i hvor høj grad sammensætningen af klip har indvirket på, at filmen som helhed fremstår vellykket. Alle aspekter af filmens klip overvejes, herunder timing, tempo, visuel dynamik, dialog dynamik, lyd integration og generel storytelling.

 

12. THE TRUE SOUND DESIGNER

I denne kategori vil juryen vurdere den kreative brug af lyddesign i filmen samt den tekniske kunnen i optagelse og mix. Juryen vil se på sammensætningen af klip og lyddesign, og vurdere i hvor høj grad, dette har indvirket på, at filmen som helhed fremstår vellykket. Filmmusik er undtaget i denne kategori. Kategorien dækker det øvrige lydunivers i en film – lydkulissen inkl. lydeffekter og stumper af musik, men ikke egentlig musik.

 

13. THE TRUE MUSIC COMPOSER

I denne kategori ser juryen på effekten og succesen af en original komposition, der er skabt specielt til filmen. Ved en original komposition bedømmes den kunstneriske præstation af selve kompositionen sammen med dets bidrag til filmen som helhed. 

 

14. THE TRUE PRODUCTION DESIGN

I denne kategori fokuserer juryen på æstetikken i værkets production design og art direction. Dette inkluderer både set design og location og byg af location. Juryen ser på det generelle udtryk og stemning i værket, samt hvordan fortællingen er blevet styrket på grund af den håndværksmæssige og kunstneriske kvalitet i værket.

 

15. THE TRUE COLORIST

I denne kategori vurderer juryen på det samlede udtryk i filmens look. Herunder, men ikke begrænset til, hvordan karaktererne fungerer sammenhængende med visualitet, lyssætning, produktion design og styling. Den optimale grading løfter filmens kvalitet og følelse. 

Indsendelsesmateriale (krav): Der skal indsendes en motivering 2-3 linjer om colorgrading arbejdet.

 

16. THE TRUE ANIMATION

I denne kategori vurderer juryen brugen af animation og det æstetiske udtryk i filmen. Alle typer af animation i 2D og 3D vil blive taget i betragtning. For film, som indeholder både live action og animation, vil det kun være animationsdelen, som vil blive vurderet.

Indsendelsesmateriale (krav): Man kan vælge at indsende en ”the making of-film”. Indsendes to film skal de samles, så herofilmen ligger først, og uploades i en fil med en breaker mellem hver film f.eks. sort skærm, en wipe eller en anden klar breaker.

 

17. THE TRUE VISUAL FX

I denne kategori vurderer juryen både den tekniske og æstetiske kvalitet. Juryen kigger både på stand-alone effekter og større vfx miljøer samt filmens evne til at integrere VFX med live-action og understøtte storytelling.

Indsendelsesmateriale (ikke et krav): Man kan vælge at indsende en ”the making of-film”. Indsendes to film skal de samles, så herofilmen ligger først, og uploades i en fil med en breaker mellem hver film f.eks. sort skærm, en wipe eller en anden klar breaker.

 

18. THE TRUE RISING STAR

Formålet med denne kategori er at introducere jer for DK’s unge talenter. Juryen vil vurdere talentets evne til at udtrykke sig dramaturgisk og visuelt. Nyskabelse og innovation er også nøgleord uanset hvilken genre talentet udfolder sig i – reklamefilm, musikvideo, branded content, kort film. Aldersgrænse: 30 år. 

Indsendelsesmateriale (krav): Der skal indsendes en reklamefilm, derudover kan man på tilmeldingssiden indsende yderligere max to reklamefilm ved at indsætte links i tekstfeltet "Talent/Rising star". I dette felt skal man desuden skrive navn på den person, man ønsker at indstille samt en kort motivation for indstillingen.

 

19. THE TRUE AUDIENCE AWARD

De nominerede film kommer i publikums hænder og via en online afstemning blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, findes the TRUE audience award.

 

20. EVT. THE TRUE GRAND PRIX

Juryen kan vælge at uddele the TRUE grand prix, hvis en film er exceptionel god, og hæver sig op over de andre nominerede. Der kan ikke indstilles til denne kategori.