Kriterier for tilmelding

Kriterier for tilmelding

KRITERIER FOR TILMELDINGER 2024


BEMÆRK: VI ÅBNER FOR TILMELDINGER DEN 6. AUGUST 2024 KL. 12. 

 

HVILKE FILM KAN TILMELDES?

The TRUE award er en dansk pris, som hylder dansk producerede reklamefilm og danske reklamefilms talenter. For at en reklamefilm kan tilmeldes, skal følgende krav således opfyldes:

 • Det er et krav, at film, som indstilles, er produceret til reklamebrug.
 • I film- og kampagne-kategorier er det et krav, at: Producenten/produktionsselskabet skal være dansk (opført i cvr. registreret). Der er ikke krav til, at bureau eller annoncør også skal være dansk.
 • I craft kategorierne er det et krav: At selve udøveren af det arbejde, der bedømmes, er dansk eller bosiddende i Danmark. Det drejer sig om instruktøren, fotografen, klipperen, sound designeren, komponisten, vfx-artisten, animatoren, casteren eller scenografen. I disse kategorier er det ikke et krav, at producenten/produktionsselskabet er dansk.
 • Det er et krav at: At der er en annoncør/ kunde/ organisation/ artist involveret i filmen for, at den kan indstilles til the TRUE awards kategorier - dog med undtagelse af indstillinger til kategorien the TRUE passion. Se særlige krav hertil under beskrivelsen af the TRUE passion.
 • Filmen skal være vist første gang på tv, i en biograf eller online i perioden 1. september 2023 – 31. august 2024. online visning er det et krav, at filmen er brugt til push marketing.
 • Film, som indstilles, skal indsendes i den officielle version, som er godkendt af alle tre parter - annoncør, bureau og produktionsselska Directors cut kan ikke indsendes.
 • Husk at tjekke for eventuelle indsendelseskrav for den award, du ønsker at tilmelde en film til under Awards '24

 

KAN EN FILM TILMELDES I FLERE KATEGORIER?

Ved tilmelding af film gælder følgende regler:

 • Den samme film kan godt indstilles i flere kategorier og som del af en kampagne.
 • Den samme film kan indstilles i craft kategorier, dog kun én gang i hver kategori.
 • En film kan godt indstilles til craft kategorier uden også at være indstillet i film- eller kampagnekategorierne. 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

 • Det er tilmelderens eget ansvar at indtaste korrekte oplysninger ved tilmeldingen af film til the TRUE award. Vi forbeholder os retten til at opkræve et ekstra gebyr for fejl i oplyste film credits, hvis det medfører ekstra udgifter for the TRUE award til grafikere, klippere og i værste fald til statuette mageren. Så tjek hellere en ekstra gang om filmtitel, personnavne og firmanavne er rigtige og uden stavefejl.
 • Ekspeditionsgebyret refunderes ikke, når en tilmelding er gennemført. Det er tilmelderens eget ansvar at læse og efterleve vores indstillingsregler og kategoribeskrivelser. Kontakt os gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.
 • En film er først tilmeldt the TRUE award, når betalingen er modtaget, og filmene er uploadet på the TRUE awards tilmeldingssite.
 • Der kan komme forsinkelse af upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade film på samme tid. Vi anbefaler derfor også, at I går i gang i god tid.

 

RETTIGHEDER

Ved indsendelse af en film til the TRUE award overdrages retten til at vise klip, stills og fotos fra filmen til Producentforeningen, som er arrangør.

Producentforeningen kan:

 • Anvende klip og/eller stills eller fotos fra filmen til PR-formål
 • Vise klip fra filmen samt hele filmen i forbindelse med prisoverrækkelsen og på trueaward.dk.

Indsenderen indestår over for Producentforeningen, at alle nødvendige rettigheder til produktionen er clearet, således at Producentforeningen kan udnytte de overdragne rettigheder uden nogen form for begrænsning.

 

DEADLINE

Den 6. august kl. 12 åbner vi op for indstillinger til the TRUE award 2024. Derefter er det muligt at indstille film frem til den 5. september kl. 14.