Sådan tilmelder du

Sådan tilmelder du

REGLER FOR TILMELDINGER


HVILKE FILM KAN TILMELDES?

Følgende kriterier gælder for tilmelding til the TRUE award:

 • Filmen skal være vist første gang på tv, i en biograf eller været online i perioden 1. september 2019 – 31. august 2021.
 • For kampagner gælder det, at minimum to ud af tre indstillede film skal være vist på tv, i en biograf eller online første gang i ovennævnte periode.The True Award er en dansk pris.
 • Producenten af filmen skal være dansk, og mindst en af de øvrige parter (bureau og annoncør) skal være danske.
 • I de tekniske kategorier skal udøveren af det arbejde, der bedømmes være dansk eller ansat i en dansk virksomhed. Det drejer sig om instruktøren, fotografen, klipperen, sound designeren, komponisten, vfx-artisten eller scenografen.

KAN EN FILM TILMELDES I FLERE KATEGORIER?

Ved tilmelding af film gælder følgende regler:

 • Den samme film kan godt indstilles i flere kategorier og som del af en kampagne.
 • Den samme film kan indstilles i craft kategorier, dog kun én gang i hver kategori.
 • Ved indstilling i the TRUE kampagne uploades tre til fem film fra kampagnen.
 • De 3 film skal samlet uploades som én fil med en breaker mellem hver film f.eks. sort skærm, en wipe eller en anden klar breaker.
 • I kategorien the TRUE animation skal man indsende originalfilmen. Man kan desuden vælge at indsende en ”the making of-film”. Indsendes to film skal de samles og uploades i en fil med en breaker mellem hver film f.eks. sort skærm, en wipe eller en anden klar breaker.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

 • En film er er først tilmeldt the TRUE award, når betalingen er modtaget, og programmerne er uploadet på the TRUE awards tilmeldingssite.
 • Der kan komme forsinkelse på upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade programmer på samme tid.
 • Vi anbefaler derfor også, at I går i gang i god tid. Ekspeditionsgebyret refunderes ikke, når en tilmelding er gennemført.

Rettigheder

Ved indsendelse af en film til the TRUE award overdrages retten til at vise klip, stills og fotos fra filmen til Producentforeningen. Producentforeningen kan:

 • Anvende klip og/eller stills eller fotos fra filmen til PR-formål
 • Vise klip fra filmen samt hele filmen i forbindelse med prisoverrækkelsen og på trueaward.dk.

Indsenderen indestår over for Producentforeningen, at alle nødvendige rettigheder til produktionen er clearet, således at Producentforeningen kan udnytte de overdragne rettigheder uden nogen form for begrænsning.