Awards '21

Awards '21

Kategorier 2021

The True Award hylder årets bedste danske reklamefilm, som er blevet vist på TV, i biografen eller digitalt. Den samme film kan indstilles i flere af kategorierne, så længe at den lever op til beskrivelserne, dog kun én gang i hver kategori.

True Awards kategorier fastlægges af True Awards styregruppe. Styregruppen bestræber sig på løbende at sammensætte kategorierne således, at de afspejler branchens udvikling.

I vurderingen af de indsendte film og kampagner til de forskellige filmkategorier lægger juryen vægt på, at der udvises et højt niveau af historiefortælling og eksekvering. I forhold til craft-kategorierne vil det fremgå af hver beskrivelse, hvad juryen her vil vægte. 

True Award kategorier

1. the TRUE film - under 60 sec. 11. the TRUE sound designer
2. the TRUE film - over 60 sec. 12. the TRUE use of original music 
3. the TRUE branded content 13. the TRUE use of licensed music
4. the TRUE music video 14. the TRUE production design
5. the TRUE humor in film 15. the TRUE color grading
6. the TRULY brave 16. the TRUE animation
7. the TRUE campaign - by Kreakom 17. the TRUE visual FX - by DIVO Post
8. the TRUE director 18. the TRUE rising star
9. the TRUE DoP - by MAAN 19. the TRUE audience award - by Norstat
10. the TRUE editor  20. the TRUE grand Prix

 

KATEGORIBESKRIVELSER

1. the TRUE film - under 60 sec

Vinderfilmen i denne kategori er den TV, bio- eller online film under 60 sekunder, der samlet set har det højeste niveau på idé og eksekvering.

 

2. the TRUE film - over 60 sec.

Vinderfilmen i denne kategori er den TV, bio- eller online film over 60 sekunder, der samlet har det højeste niveau på idé og eksekvering.

 

3. the TRUE branded content (Finansieret indhold)

Fiktion eller non-fiktion

I denne kategori fejres den kreativitet, der gør content til kultur. Indstillingerne skal have karakter af non-skippable indhold – man må bare se mere. Det er arbejde, der fænger gennem underholdende storytelling, kommunikerer en brandbesked og forbinder brandet med forbrugerne.

Der er ikke en max længde i denne kategori

Indsendelsesmateriale (NB: ikke et krav): Ud over den indstillede film, kan der også henvises til en case film med varighed på max 5 min. Indsendes case-filmen, skal filmene samles og uploades i én fil med en klar breaker mellem de to film f.eks. sort skærm eller en wipe. 

 

4. the TRUE music video

Vi fejrer de musikvideoer, som gennem fængende visuel storytelling formidler artistens og sangens budskab. Videoen skal være dansk produceret og pladeselskabet skal ligeledes være dansk.

 

5. the TRUE humor in film (NY)

Juryen vil give priser til de(n) film, som formår at få os til at grine men samtidig formår at formidle den kreative idé og forbinde os med brandet

 

6. the TRULY brave (NY)

Film, der bryder normen, er modige og sprænger konventionerne for, hvad vi ellers ser.

 

7. the TRUE campaign - by Kreakom

Den filmkampagne, der samlet holder det højeste niveau i idé og eksekvering. Indsendelserne skal vise et højt niveau af historiefortælling målrettet TV, biograf eller online platforme.

 

8.  the TRUE director

I denne kategori vil juryen vurdere hvordan og hvor godt, den kreative opgave er løst set i lyset af instruktørens vision. Dette vil inkludere den måde, hvorpå de håndværksmæssige produktionselementer er blevet brugt til at bringe visionen til live.

 

9.  the TRUE DoP- by MAAN

I denne kategori vil juryen vurdere den visuelle kvalitet. Stilen, de kunstneriske valg, kameraarbejdet, filmteknikken, formatvalg, sammensætningen af skud, lyssætning og andre effekter vil være med i juryens overvejelser.

 

10. the TRUE editor

I denne kategori vil juryen se på innovation, teknik og æstetik i klippearbejdet og vurdere, i hvor høj grad sammensætningen af klip har indvirket på, at filmen som helhed fremstår vellykket.
Alle aspekter af filmens klip overvejes, herunder timing, tempo, visuel dynamik, dialog dynamik, lyd integration og generel storytelling.

 

11. the TRUE sound designer

Filmmusik er undtaget i denne kategori. Kategorien dækker det øvrige lydunivers i en film – lydkulissen inkl. lydeffekter og stumper af musik, men ikke egentlig musik. Juryen kigger på den kreative brug af lyddesign i filmen samt den tekniske kunnen i optagelse og mix. Juryen vil se på sammensætningen af klip og lyddesign, og vurdere i hvor høj grad, dette har indvirket på, at filmen som helhed fremstår vellykket.

 

12. the TRUE use of original music

Her ser juryen på effekten og succesen af en original komposition, der er skabt specielt til filmen. Den kunstneriske præstation af selve kompositionen vil blive vurderet sammen med dets bidrag til filmen som helhed.

 

13. the TRUE use of licensed music

I denne kategori er det kun musik som er licenseret og evt. adopteret, som kan bedømmes. Juryen kigger på måden som valget af musik er med at skabe den nødvendige stemning, driver fortællingen og er med til at underbygge den kreative indsigt.

 

14. the TRUE production design

I denne kategori er der fokus på æstetikken i værkets production design og art direction. Dette inkluderer både set design og location, samt byg af location. Juryen ser på det generelle udtryk og stemning i værket, samt hvordan fortællingen er blevet styrket på grund af den håndværkmæssige og kunstneriske kvalitet i værket.

 

15. the TRUE color grading (NY)

Vi kigger på det samlede udtryk i filmens look. Herunder, men ikke begrænset til, hvordan karaktererne fungerer sammenhængende med visualitet, lyssætning, produktion design og styling. Den optimale grading løfter filmens kvalitet og følelse.

 

16. the TRUE animation

Juryen kigger på brugen af animation og det æstetiske udtryk i filmen. Alle typer af animation i 2D og 3D vil blive taget i betragtning. For film som indeholder både live action og animation, vil det kun være animationsdelen, som vil blive vurderet.

 

17. the TRUE visual FX - by DIVO Post

Både den tekniske og æstetiske kvalitet vil blive vurderet. Juryen kigger både på stand-alone effekter og større vfx miljøer samt filmens evne til at integrere VFX med live-action og understøtte storytelling.

 

18. the TRUE rising star

Formålet med denne kategori er at introducere jer for DK’s unge talenter. Juryen vil vurdere talentets evne til at udtrykke sig dramaturgisk og visuelt. Nyskabelse og innovation er også nøgleord. Juryen kigger ikke på indenfor hvilken genre talentet udfolder sig. Så det er muligt både at indsende reklamefilm, kortfilm, musikvideoer, kunstfilm eller dokumentar.
Aldersgrænse: 30 år.

Curriculum indenfor instruktion: Max 2 år

I tilmeldingen af et ungt talent, kan man indsende op til tre reklamefilm. Dertil skal der i tilmeldingen indsendes en motivation for indstillingen. 

 

19. the TRUE audience award - by Norstat

De nominerede film kommer i publikums hænder og via en online afstemning blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, findes the TRUE audience award. Der kan ikke indstilles direkte til denne kategori.

 

20. the TRUE Grand Prix

Juryen vælger blandt alle indstillinger den film, som de mener, er årets film. Der kan ikke indstilles til denne kategori.