Juryprocess & inhabilitetsregler

Juryprocess & inhabilitetsregler

Juryprocess & inhabilitetsregler

Jurymedlemmerne starter med at se alle de tilmeldte film. Når juryen har set filmene, stemmer de online på hvilke film, de syntes skal nomineres i de forskellige kategorier. Dette danner grundlag for selve shortlisten.

På selve jurymødet diskuteres shortlisten og under jurymødet stemmes der så online og anonymt på, hvem de enkelte jurymedlemmerne hver især synes, skal vinde i den enkelte kategori. 

Inhabilitetsregler

For at have helt klare og rene linjer omkring inhabilitet, har the TRUE award følgende inhabilitetsregler:

  1. Er et jurymedlem pt. ansat i et firma, som er tilknyttet en indsendt film (enten som annoncør, bureau, producent eller film craft), betragter vi jurymedlemmet som inhabilt.
  2. Har et jurymedlem været involveret i produktionen eller haft beslutningskraft over en indsendte film, er personen inhabil.

Et jurymedlem kan godt være inhabil i forhold til en indsendt film, men skal følge the TRUE awards regler:

  1. Hvis et jurymedlem er inhabil i forhold til en film, må medlemmet ikke stemme på filmen.
  2. Hvis et jurymedlem er inhabil i forhold til en film, kan medlemmet ikke på jurymødet deltage i diskussionen af denne film. Jurymedlemmet går udenfor døren, men kan godt deltage i diskussionen af de øvrige nominerede i kategorien.